info_konferencja
program
organizatorzy
prelegenciMateriały konferencyjnezdjecia
info_praktyczne
rejestracja

Związek Miast Polskich


 


Materiały konferencyjne

Polityka Państwa Wobec Miast
Wyzwania i postulaty

Stanowisko Uczestników Konferencji nt. polityki miejskiej w kontekście polityki spójności UE w latach 2007-2013
Katowice, 11-12 stycznia 2007 r.


Sesja 1: Miejski wymiar polityki spójności UE na lata 2007 - 2013

Wystąpienie p. Jana Olbrychta - Posła do Parlamentu Europejskiego, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Zastępcy Przewodniczącego Międzyparlamentarnej Grupy ds. Polityki Miejskiej

Wystąpienie p. Marco Orani - Dyrektora Jednostki ds. Polityki Miejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska


Sesja 2: Założenia polityki Rządu RP wobec miast (dwugłos: Rząd -Samorząd)

p. Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego - Priorytety rozwoju miast w polskich dokumentach strategicznych


Sesja 3: Zrównoważony transport w miastach

p. Jan Friedberg, Dyrektor, Zespół Projektów Infrastrukturalnych, Ernst&Young -Wykorzystanie doświadczeń UE-15 w realizacji idei zrównoważonego transportu w miastach

p. Anssi Narvala, Departament Planowania Miejskiego, Helsinki, Finlandia - Restrukturyzacja transportu publicznego na przykładzie Miasta Helsinki

p. Grzegorz Dydkowski, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - Warunki i bariery integracji miejskiego transportu zbiorowego (na przykładzie miast Aglomeracji Górnośląskiej)


 

Sesja 4: Kreatywne Miasto - zarządzanie zmianą w miastach

p. Brian Gillen, Przedstawiciel Miasta Dublin, Irlandia - Budowanie silnego ośrodka rozwoju na przykładzie Dublina

p. Isabel Carranza, Departament Zagranicznej Promocji Ekonomicznej, Rada Miasta Barcelona, Hiszpania - Barcelona - kreatywne miasto w dziedzinie innowacji i technologii

p. Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice - Zarządzanie zmianą na przykładzie Katowic

p. Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu - Zarządzanie zmianą na przykładzie Sopotu

p. Alexander Ferstl - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej - Zintegrowane podejście do rozwoju miast (doświadczenia Inicjatywy Wspólnotowej URBAN 1994 - 2006)

p. Jean-Loup Drubigny - Dyrektor Sekretariatu URBACT, Paryż - Europejskie sieci miast jako narzędzie rozwoju (program URBACT II)


Sesja 5: Inżynieria Finansowa 2007 - 2013 (środki unijne, Partnerstwo Publiczno-Prywatne oraz inne źródła)

p. Frank Lee, Europejski Bank Inwestycyjny (z powodu nieobecności p. Franka Lee prezentację przedstawił p. Marcin Murawski, Zastępca Dyrektora BGK) - Jessica i inne możliwości finansowania miast za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego

p. Marcin Murawski, Zastępca Dyrektora BGK - Praktyczne doświadczenia związane ze wspieraniem inwestycji miejskich przez Bank Gospodarstwa Krajowego

p. Jan Friedberg, Dyrektor, Zespół Projektów Infrastrukturalnych, Ernst&Young -Rekomendowane kierunki działań samorządów w perspektywie finansowej 2007-2013 przy stosowaniu formuły PPP

p. Dionizy Smoleń, Dyrektor ds. Sektora Publicznego i Unii Europejskiej, Deloitte Polska - Łączenie PPP z funduszami UE - szanse i bariery

p. Jacek Woźniak, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Zasady montażu finansowego w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w latach 2007- 2013

 
Wspólnota
 
Polskie Radio Katowice
 

 

Wasko

 

Skanska