info_konferencja
program
organizatorzy
prelegenciMateriały konferencyjnezdjecia
info_praktyczne
rejestracja

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Jan Olbrycht

Urząd Miasta Katowice

Związek Miast Polskich


 


Informacje o konferencji

Miasta:

Miasta są ośrodkami innowacji i rozwoju. W miastach znajdują się siedziby przedsiębiorstw, centra administracji publicznej, ośrodki edukacji i kultury. To miasta są motorem zmian i nośnikiem innowacji. Ich funkcjonowanie wpływa na rozwój gospodarczy całego regionu. Miasta nie są jednak pozbawione problemów związanych głównie z bezrobociem, biedą, wykluczeniem społecznym, zdegradowanymi obszarami miejskim. Polityka miejska została uznana przez Komisje Europejską za szczególnie istotną przez co została włączona do głównego nurtu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013. Rozwój obszarów miejskich powinien opierać się na zintegrowanym podejściu zarówno do występujących na nich problemach, jak i do wykorzystania potencjału miast na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Konferencja:


Konferencja dotyczyła znaczącej roli miast w polityce rozwoju.
Organizatorami Konferencji byli: Śląski Związek Gmin i Powiatów, p. Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Miasto Katowice oraz Związek Miast Polskich. Dzięki obecności znakomitych gości: m.in. p.  Danuty Hübner Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej, p. Grażyny Gęsickiej, Minister Rozwoju Regionalnego Rządu RP,  Członków  Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej, Prezydentów i Burmistrzów Miast, Konferencja była największym tego typu przedsięwzięciem w województwie śląskim.
Celem Konferencji było przekazanie spójnej i aktualnej informacji nt. polityki miejskiej w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście polityki spójności na lata 2007 - 2013 oraz źródeł jej finansowania.

Goście specjalni:

Wśród gości specjalnych Konferencji znaleźli się m.in.:
p. Danuta Hübner - Komisarz Unii Europejskie ds. Polityki Regionalnej
p. Grażyna Gęsicka - Minister Rozwoju Regionalnego
p. Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego
p. Marco Orani - Szef Unitu w DG REGIO ds. Urban Actions
p. Alexander Ferstl z Dyrekcji Regionalnej ds. Polityki Regionalnej
p. Jean-Loup Drubigny - Dyrektor Sekretariatu programu UE URBACT

Podsumowanie:

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem samorządów miejskich w Polsce. Uczestniczyło w niej ponad 230 osób. Uczestnicy Konferencji przyjęli stanowisko pt.: „POLITYKA PAŃSTWA WOBEC MIAST. Wyzwania i Postulaty”. Konferencja była także ważnym forum wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi miastami. Uczestnicy mogli się również zapoznać z ciekawymi wzorcami rozwoju miast na przykładzie najbardziej zaawansowanych ośrodków miejskich w Europie.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji.

 
Wspólnota
 
Polskie Radio Katowice
 

 

Wasko

 

Skanska