info_konferencja
program
organizatorzy
prelegenciMateriały konferencyjnezdjecia
info_praktyczne
rejestracja

Związek Miast Polskich


 


Program konferencji

Ramowy Program konferencji

DZIEŃ 1- Czwartek, 11 styczeń 2007 r.
10.00-11.00
Rejestracja uczestników 

11.00

 

Powitanie i przedstawienie celów konferencji

p. Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

p. Janusz Moszyński, Marszałek Województwa Śląskiego

p. Tomasz Pietrzykowski, Wojewoda Śląski

p. Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Zastępca Przewodniczącego Międzyparlamentarnej Grupy ds. Polityki Miejskiej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego

 p. Jerzy Buzek – Były Premier Rządu RP, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sprawozdawca PE w sprawie 7 Programu Ramowego, Wiceprezydent Europejskiej Fundacji Energii  

p. Zygmunt Frankiewicz – Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Miasta Gliwice

11.20

Wystąpienie wprowadzające

p. Danuta Hübner, Komisarz Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej - Miejski wymiar polityki spójności UE na lata 2007 – 2013

 

11.50

Sesja 1 : Miejski wymiar polityki spójności UE na lata 2007 - 2013


Wystąpienie p. Jana Olbrychta - Posła do Parlamentu Europejskiego, Zastępcy Przewodniczącego Międzyparlamentarnej Grupy ds. Polityki Miejskie, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego

Wystąpienie p. Marco Orani - Dyrektora Jednostki ds. Polityki Miejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska

Moderacja Wystąpienia wprowaszejącego oraz Sesii 1: p. Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice

12.50

Lunch

13.30

Sesja 2: Założenia polityki wobec miast Rządu RP (dwugłos: Rząd-Samorząd)

p. Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego - Priorytety rozwoju miast w polskich dokumentach strategicznych

Panel samorządowy -
p. Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
p. Konstanty Dombrowicz – Prezydent Miasta Bydgoszczy
p. Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
p. Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
p. Jerzy Kropiwnicki – Prezydent Miasta Łodzi
p. Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielska – Białej, Z-ca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Przedstawienie samorządowych postulatów  nt. polityki Rządu RP wobec miast polskich

Pytania uczestników i odpowiedzi

Moderacja: p. Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich  

 

15.15

Przerwa kawowa

 

15.35

Sesja 3: Zrównoważony transport w miastach

p. Jan Friedberg, Dyrektor, Zespół Projektów Infrastrukturalnych, Ernst&Young – Wykorzystanie doświadczeń UE-15 w realizacji idei zrównoważonego transportu w miastach

 p. Anssi Narvala, Departament Planowania Miejskiego, Helsinki – Restrukturyzacja transportu publicznego na przykładzie Miasta Helsinki

p. Grzegorz Dydkowski, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - Warunki i bariery integracji miejskiego transportu zbiorowego (na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej)

Pytania uczestników i odpowiedzi

Moderacja: p. Franciszek Zych, Prezes Zarządu, Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SYSTEM

17.15

Podsumowanie I dnia Konferencji

 

19.30 Bankiet na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice
Pana Piotra Uszoka oraz koncert jazzowy

 

 


DZIEŃ 2- Piątek, 12 styczeń 2007 r.

8.30 -9.00

Rejestracja uczestników

 

9.00

Sesja 4: Kreatywne Miasta - zarządzanie zmianą w miastach

p. Brian Gillen, Przedstawiciel Miasta Dublin, Irlandia - Budowanie silnego ośrodka rozwoju na przykładzie Dublina

p. Isabel Carranza, Departament Zagranicznej Promocji Ekonomicznej, Rada Miasta Barcelona, Hiszpania - Barcelona – kreatywne miasto w dziedzinie innowacji i technologii 

p. Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice - Zarządzanie zmianą na przykładzie Katowic

p. Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu - Zarządzanie zmianą na przykładzie Sopotu

p. Alexander Ferstl, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej - Zintegrowane podejście do rozwoju miast (doświadczenia Inicjatywy Wspólnotowej URBAN 1994 – 2006)

p. Jean–Loup Drubigny, Dyrektor Sekretariatu URBACT, Paryż - Europejskie sieci miast jako narzędzie rozwoju (program URBACT II)

Moderacja: p. Janusz Szewczuk, Wiceprezes, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin

11.20

Przerwa kawowa

11.40

Sesja 5: Inżynieria Finansowa 2007 – 2013 (środki unijne, Partnerstwo Publiczno – Prywatne oraz inne źródła)

p. Frank Lee, Europejski Bank Inwestycyjny - Jessica oraz  Europejski Bank Inwestzczjny jako instrumenty wspierania miast w zakresie montażu finansowego

p. Marcin Murawski, Zastępca Dyrektora BGK - Praktyczne doświadczenia związane ze wspieraniem inwestycji miejskich przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

p. Jan Friedberg, Dyrektor, Zespół Projektów Infrastrukturalnych, Ernst&Young – Rekomendowane kierunki działań samorządów w perspektywie finansowej 2007 -2013 przy stosowaniu formuły PPP

p. Dionizy Smoleń, Dyrektor ds. Sektora Publicznego i Unii Europejskiej, Deloitte – Łączenie PPP z funduszami UE – szanse i bariery

p. Jacek Woźniak, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Zasady montażu finansowego w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Pytania uczestników i odpowiedzi

Moderacja: p. Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Miasta Gliwice

13.35 Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.45

Lunch

14.45

Wizyty terenowe (opcjonalnie do wyboru 1 wizyta)

1) Transport - Nowy układ drogowy Katowic

2) Rewitalizacja – Rewitalizacji terenu po b. kopalni Gliwice (Projekt „Nowe Gliwice”)

3) Tradycyjny przemysł a turystyka – zwiedzanie Browaru Książęcego w Tychach

 

~18.00

Powrót do Katowic

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od siebie niezależnych
 
Wspólnota
 
Polskie Radio Katowice
 

 

Wasko

 

Skanska